IMG_0406.jpgIMG_0407.jpgIMG_0408.jpgIMG_0412.jpgIMG_0413.jpgIMG_0414.jpgIMG_0418.jpgcontrast3.jpgcontrast4.jpgszkpan1.jpgszkpan2.jpg

O tym nie można zapomnieć - spotkania z osobami, które przeszły piekło obozów i deportacji podczas II wojny światowej

Podczas cyklicznych warsztatów, które odbywały się w Przystanku Historia Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki, młodzież rozwijała talenty dziennikarskie, umiejętności prowadzenia wywiadu, pisania esejów, realizacji produkcji dokumentalnej. Dzięki zajęciom uczniowie nauczyli się dokumentowania relacji świadków historii w formie notacji historycznej.

Podczas seminariów młodzież wysłuchała  wykładów historyków IPN na temat totalitaryzmów   XX wieku, losów Polaków podczas okupacji na przykładzie losów więźniów Pawiaka i mieszkańców Tykocina oraz obejrzała  krótkometrażowe filmy dokumentalne ukazujące historie osób, które przeżyły piekło łagrów, deportacji  i obozów koncentracyjnych. Podczas seminariów uczniowie mieli też okazje do nawiązania kontaktu z byłymi więźniami Pawiaka i byłymi więźniarkami obozu w Ravensbruck.

Uczestnicy projektu zapoznali się również z literaturą przedmiotu, a napisali eseje na temat skutków społecznych II wojny światowej.

Aby przybliżyć  problematykę projektu uczniom    pierwszych klas  ,  prowadzone były zajęcia poświęcone trudnej sytuacji więźniów w obozach koncentracyjnych i łagrach oraz odbyła się projekcja  dwóch filmów oraz zaprezentowany został wywiad z byłą więźniarką Ravensbruck- Panią Krystyną Zając.  Uczestnicy projektu oraz chętni uczniowie z wszystkich klas odwiedzili również miejsce pamięci Muzeum Pamięci  Auschwitz – Birkenau .

Uczestnicy projektu przeprowadzili wywiad  z Panią Krystyną Zając , warszawianką, która walczyła w Powstaniu Warszawskim,  po upadku  powstaniu trafiła do niewoli niemieckiej i ostatecznie została wywieziona wraz z matką do obozu w Ravensbruck.

7 czerwca Mateusz Okoński, Aleksandra Chabora, Natalia Fuksińska, Natalia Antczak podczas ogólnopolskiego finału zaprezentowali swoją notację historyczną – rozmowę z Panią Krystyną Zając. Jury po głębokiej analizie i ocenie całorocznej pracy uczestników  przyznało uczniom naszej szkoły pierwsze miejsce. Warto podkreślić, iż praca naszych uczniów została doceniona  także przez  publiczność, która również nagrodziła naszą młodzież pierwszym miejscem.

Laureaci projektu w kwietniu 2018 roku wezmą udział w uroczystościach upamiętniających wyzwolenie obozu w Ravensbruck oraz odwiedzą Berlin.

Od czterech lat nasi uczniowie uczestnicząc w projekcie wykazują się wielkim zaangażowaniem i zawsze są w gronie laureatów:

  1. - w roku szkolnym 2013/14 uczniowie: Paweł Piotrowski, Łukasz Górecki, Artur Sulkowski, Adam Szymański zajęli  III miejsce
  2. - w roku szkolnym 2014/15 uczniowie: Łukasz Kalinowski, Dominik Seklecki, Kamil Chorzewski, Michał Zyzner, Aleksandra Filip zdobyli wyróżnienie
  3. - w roku szkolnym 2015/16 uczniowie: Natalia Wysocka, Natalia Górczyńska, Lidia Pałczyńska, Marta Cichocka zajęli II miejsce.

Bezpośrednie spotkania ze świadkami historii były dla uczniów niezwykle poruszające. Wzruszające rozmowy z Paniami: Krystyną Zając, Danutą Janowską, Alicją Gawlikowską, Wandą Półtawską mocno oddziaływały na wyobraźnię młodych ludzi i na pewno na długo pozostaną w ich pamięci.

Poznawanie historii przez pryzmat indywidualnych losów byłych więźniarek, nabiera zupełnie innego wymiaru i przestaję być tylko historią znaną z kart podręczników czy filmów. Młodzież poznając indywidualne historie, patrząc na twarze bohaterek swoich wywiadów, uczyła się empatii, zrozumienia, szacunku i miłości do osób starszych.

Istotne jest, aby młodzi ludzie, zostali wychowani na pokolenie Polaków, które będzie umiało obiektywnie oceniać przeszłość, rozróżniać dobro i zło, które będzie w życiu kierowało się takimi wartościami jak szacunek i życzliwość do drugiego człowieka, tolerancja, gotowość niesienia pomocy i przeciwstawianie się złu oraz odwaga mówienia prawdy.

Niewątpliwie projekt edukacyjny „O tym nie można zapomnieć - spotkania z osobami,  które przeszły piekło obozów i deportacji podczas II wojny światowej” realizuje te cele.

 

© 2014 Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku - Nasza strona używa" ciasteczek":) - plików cookies