IMG_0406.jpgIMG_0407.jpgIMG_0408.jpgIMG_0412.jpgIMG_0413.jpgIMG_0414.jpgIMG_0418.jpgcontrast3.jpgcontrast4.jpgszkpan1.jpgszkpan2.jpg

Nasi pracownicy

dyrektor
mgr inż. Jacek Kłosiński
Dyrektor
     
mgr inż. Elżbieta Milewska
Wicedyrektor
  mgr inż. Ireneusz Tawczyński
Wicedyrektor
     
mgr inż. Bogumiła Chorzewska
Kierownik szkół dla dorosłych 

mgr Izabela Grabarczyk

Kierownik internatu

mgr inż. Jacek Buła
Kierownik ds. administracyjno- gospodarczych 
 

 

 

 

Janusz Brzeski (absolwent szkoły)-organizator i opiekun praktyk zawodowych dla technikum w zawodzie technik rolnik, przedmioty zawodowe: praktyczna nauka zawodu; mechanizacja rolnictwa,technika rolnicza, nauka obsługi maszyn rolniczych, produkcja roślinna. 

Paweł Chojnowski - wychowanie fizyczne

Bogumiła Chorzewska - kierownik szkół dla dorosłych, ekonomika w rolnictwie, ekonomika i prawo w hotelarstwie, ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie

Maria Dobrzeniecka - podstawy żywienia człowieka, podstawy żywienia i higieny, dietetyka, technologia gastronomiczna z obsługa konsumenta,zajęcia praktyczne

Marianna Domeradzka - podstawy rachunkowości i finansów, zajęcia praktyczne, rachunkowość spółek prawa handlowego

Bożena Dzierżanowska - matematyka

Marcin Głowacki - systemy operacyjne, administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi, programowanie aplikacji internetowych, obsługa informatyczna w hotelarstwie.

Izabela Grabarczyk - język polski

Alicja Jędrzejak - obsługa konsumenta, technologia gastronomiczna, technologia gastronomiczna z obsługą konsumenta, zajęcia praktyczne, kuchnie różnych narodów

Krzysztof Kamiński - wychowanie fizyczne

Magdalena Kijek - język angielski
język angielski w rolnictwie
język angielski w gastronomii
język angielski w hotelarstwie

Jacek Kłosiński - dyrektor, technika w rolnictwie

Maria Kurczab (absolwentka szkoły)- zajęcia praktyczne

Sylwia Kwiatkowska - język angielski
Mariola Madej - mikrobiologia  żywności, technologia gastronomiczna, technologia gastronomiczna z obsługą konsumenta, zajęcia praktyczne, organizacja usług gastronomicznych

Marzena Markiewicz - język rosyjski, Marketing usług hotelarskich

Monika Orzechowska  - język angielski

Ewa Stompor - wychowanie do życia w rodzinie

Bożena Bedyk-Szczypawka - architektura krajobrazu

Michalina Gontarska  - matematyka i fizyka

Jolanta Żabka - język niemiecki

Elżbieta Łakomy - chemia

Ewa Szyszka - język polski

Mirosława Winiarska - weterynaria

 

Beata Mazany - wychowawca internatu

Elżbieta Milewska - chemia, fizyka

Adam Milewski (absolwent szkoły) - Zajęcia praktyczne- produkcja rolnicza, Matematyka, Informatyka zakres rozszerzony, Systemy baz danych, Witryny i aplikacje internetowe, Urządzenie techniki komputerowej

Grzegorz Niemiec - wychowanie fizyczne

Krzysztof Omiński - Sieci komputerowe, projektowanie i montaż, lok. sieci komp. Pracownia urządzeń techniki komputerowej, Administracja bazami danych, Informatyka

Artur Piechota - wychowanie fizyczne 

Zofia Pięta - podstawy ekonomiczne i prawne, produkcja zwierzęca, zarządzanie firmą, zajęcia praktyczne

Jarosław Politowski - Edukacja dla bezpieczeństwa

Marzena Ptasińska - Działalność recepcji klasa
Techniki pracy w hotelarstwie klasa, Usługi żywieniowe w hotelarstwie, Obsługa konsumenta, Agroturystyka i obsługa klienta, Działalność turystyczna na obszarach wiejskich - zajęcia praktyczne

Luiza Rakowska - wychowawca internatu

Wioletta Róg - pedagog szkolny

Zdzisława Rycyk - Lubaś - historia, język polski

Barbara Stańczak - religia

Piotr Syska - geografia, wiedza o społeczeństwie (www.okiemprzyrodnika.blogspot.com )

Ireneusz Tawczyński - wicedyrektor, technologia informacyjna, przedmioty zawodowe: praktyczna nauka zawodu; technika w rolnictwie, nauka obsługi maszyn rolniczych.

Iwona Wilczyńska - produkcja zwierzęca
podstawy przedsiębiorczości
chów i hodowla zwierząt
prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych
planowanie i organizacja produkcji zwierzęcej
zajęcia praktyczne z produkcji zwierzęcej

Justyna Wójcik - biologia, anatomia i fizjologia zwierząt

Joanna Wróblewska - organizacja pracy w hotelarstwie, Techniki pracy w hotelarstwie

Sylwia Ziembicka (absolwentka szkoły) - podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego i  marketing usług hotelarskich

Grażyna Zwierzchowska (absolwentka szkoły) - język francuski, wiedza o kulturze
Beata Żakieta - wychowawca internatu

Tadeusz Grzelak - religia

Marta Borzęcka  - język polski

Tadeusz Falkowski - rachunkowość

 

 

PRACOWNICY SZKOŁY

Stępniak Ewa - sekretarz
Gałązka Marta - referent
Ossowska Olga - referent   
Wojtalewicz Magdalena - referent
Kurczab Maria - pomoc administracyjna
Piwowarska Małgorzata - starsza woźna
Draganiak Marzena - sprzątaczka
Molik Beata - sprzątaczka
Ptaszyńska Sylwia - sprzątaczka
Rydzewska Marzena - sprzątaczka

       Włodarczyk Izabela - sprzątaczka
       Janiszewska Barbara - szef kuchni
       Duda Agnieszka - kucharka
       Kamińska Halina - pomoc kuchenna
       Paluszyński Zdzisław - konserwator
       Szpakowski Artur - kierowca
       Charzyński Kazimierz - dozorca
       Januszewski Sławomir - dozorca
       Rutkowski Czesław - dozorca

 

 

© 2014 Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku - Nasza strona używa" ciasteczek":) - plików cookies