Harmonogram rekrutacji zasadniczej

Harmonogram rekrutacji zasadniczej
do klas I płockich liceów ogólnokształcących, techników  i szkół branżowych I stopnia
na rok szkolny 2017/18


 

1. Rejestracja gimnazjalistów - kandydatów w elektronicznym systemie NABO.

8 maja 2017 r. (od godz. 10.00) – 19 maja 2017 r. (do godz. 15.00)


2. Wybieranie preferencji i składanie podań w szkołach pierwszego wyboru przez wszystkich gimnazjalistów – kandydatów - do liceów, techników i branżowych szkół I stopnia.

8 maja 2017 r. (od godz. 10.00) – 19 maja 2017 r. (do godz. 15.00)


3. Przystąpienie do prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych lub oddziałów szkoły mistrzostwa sportowego
.

22 - 31 maja 2017 r., szczegółowe informacje w ofertach szkół


4. Przystąpienie do sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania.

26 maja 2017 r. godz. 15.00


5. Ewentualna zmiana preferencji kandydatów.

16 czerwca 2017 r. (od godz. 10.00) – 19 czerwca 2017 r. (do godz. 15.00)


6. Wprowadzenie do systemu - przez kandydatów - danych o osiągnięciach /oceny, wyniki egzaminów, inne sukcesy/.

22 czerwca 2017 r. (od godz. 10.00) – 28 czerwca 2017 r. (do godz. 16.00)


7. Dostarczanie przez kandydatów dokumentów do szkół pierwszego wyboru.

23 czerwca 2017 r. (od godz. 12.00) – 28 czerwca 2017 r. (do godz. 16.00)


8. Ogłoszenie przez szkoły list zakwalifikowanych do przyjęcia.


5 lipca 2017 r. godz. 16.00


9. Pobieranie, ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe, skierowań na badania lekarskie przez zakwalifikowanych kandydatów, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie.

 6 lipca 2017 r. (od godz. 10.00) – 7 lipca 2017 r. (do godz. 16.00)


10. Składanie przez gimnazjalistów – kandydatów oryginałów dokumentów (także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu).

6 lipca 2017 r. (od godz. 10.00) – 14 lipca 2017 r. (do godz. 12.00)


11. Ogłoszenie list przyjętych do szkół.

14 lipca 2017 r. godz. 16.00